Opstarten van reservelijst (ook reeds volzet)

wachtlijstDe inschrijvingen zijn een ongelooflijk succes.  We hebben de inschrijvingen afgesloten omdat we ondertussen over de 1500 wandelaars gaan.

We willen die kaap van 1500 wandelaars behouden om ervoor te zorgen dat we niet aan kwaliteit moeten inboeten bij vertrek, aan de bevoorradingsposten en bij de aankomst. 

 

 

We hopen op jullie begrip te kunnen rekenen.  Om eventuele plaatsen van wandelaars die niet betalen of die uitschrijven optimaal op te vullen starten we een reservelijst op.  Ondertussen is deze reservelijst ook volzet en gaan we deze nrs eerst verwerken.

 

Deze werkwijze zullen we toepassen :

  • we starten een resevelijst op van max. 50 wandelaars die telkens een reservenummer krijgen
  • we sturen een antwoord met een reservenummer
  • als we de 50 reservenummers hebben bereikt sluiten we tijdelijk of definitief terug af
  • als er wandelaars afhaken of niet betalen zullen we deze vervangen door wandelaars de ingeschreven hebben op de reservelijst
  • we verwerken van reserve 1 tot 50 afhankelijk van hoeveel plaatsen er vrijkomen
  • als een reservenummer wordt overgebracht naar een definitieve inschrijving zullen we de wandelaar van dat reservenummer een mail bezorgen met het deelnemingsnummer
  • deze inschrijving wordt pas definitief nadat het inschrijvingsgeld betaald is.
  • als de 50 reservenummers op de wachtlijst verwerkt zijn zullen we mogelijk terug een nieuwe wachtlijst opstarten als er nog plaatsen vrij zijn of gaan vrijkomen

Op de homepagina zul je aan de rechtse kant een module zien die aangeeft tot welk reservenummer we reeds een verwerking gedaan hebben naar een definitief deelnemingsnummer.

Je kan je opgeven via de inschrijvingsmodule aan de rechtsekant van de homepagina