wandelingKORTE WANDELINGEN

Korte afstanden  : bij dezotte50vangheel worden de wandelaars van de korte afstanden in de watten gelegd.
bij je inschrijving krijg je het volgende mee van ons :

- waardebon voor een ijsdessert die je kan inleveren na een maaltijdbij café den Hertog
- bij bevoorradingspost Den Hertog : gratis suikerwafel (voor de 17 en 20 km)
- bij aankomst terug in ASV Geel bij vertoon van je inschrijvingsstrookje een ijsje.

 

 

Rustposten zijn voorzien bij :

Bij voetbalploeg de Vinus : voor de 10 - 17 - 20 km
Café Den Hertog in Olen voor de 17 en 20 km

 

Meer info over de wandelingen :

Wandeling : 5 km :
Vertrek via smalle paden door de leunen. Een afwisseling van verharde en onverharde wegen brengen ons via het kerkhof van Holven terug naar de startplaats.

Wandeling : 10 km :
Vertrek via smalle paden door de leunen richting eerste bevoorradingpost aan de voetbalkantine Vinus. Gratis appel ligt daar op elke wandelaar te wachten.. Je kan op deze post ook je kaart laten afstempelen.
Dan gaat de tocht verder richting het kempisch kanaal om zo terug naar de rustplaats te komen. Over rustige wegen geraakt U terug naar de startplaats

Wandeling : 17 km :
Vertrek via smalle paden door de leunen richting eerste bevoorradingpost aan de voetbalkantine Vinus. Ook voor de 17 km wandelaars ligt daar een gezonde appel te wachten. Je kan op deze post ook je kaart laten afstempelen.
Dan gaat de tocht verder richting het kempisch kanaal. Verder doorkruisen we het natuurgebied Neerhelst om dan via de bossen van de herentalsendijk naar de Café rustpost den hertog te geraken. Om de laatste km te overbruggen krijg je hier van de uitbater Daar ontvangt U van de uitbater een gratis suikerwafel en kan je Uw stempelkaart laten afstempelen. U steekt de brug van het kanaal over. Een afwisseling van verharde en onverharde wegen brengt ons naar sas 9 waar we het kanaal oversteken en zo terug naar de rustplaats geraken. Over rustige wegen geraakt U terug naar de startplaats.
Neerhelst-De Botten
Neerhelst-De Botten bestaat uit een zeer mooi afwisselend landschap met hooilandjes, knotwilgenrijen en houtkanten. Kalkhoudend Maaswater sijpelt hier uit het kanaal en welt in de hooilandjes op. Deze heel bijzondere toestand zorgt voor een zeer rijke flora, met onder andere breedbladige orchis als één van de pareltjes. Een poel, die met steun van de stad Geel werd gereinigd, wordt nu bevolkt door honderden stekelbaarsjes die een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op de ijsvogel. Ook de kleine egelskop heeft er nu wortel geschoten.

Wandeling : 20 km :
Vertrek via smalle paden door de leunen richting eerste bevoorradingpost aan de voetbalkantine Vinus. Ook voor de 20 km wandelaars ligt daar een gezonde appel te wachten. Je kan op deze post ook je kaart laten afstempelen.
Dan gaat de tocht verder richting het kempisch kanaal. Verder doorkruisen we het natuurgebied Neerhelst om dan via de bossen van de herentalsendijk naar de Café rustpost den hertog te geraken. Daar ontvangt U van de uitbater een gratis suikerwafel en kan je Uw stempelkaart laten afstempelen. Verder gaat het via de andere kant van het kanaal door het natuurgebied de mosselgoren(20 km), dat voor honden niet toegelaten is. Een afwisseling van naar de rustpverharde en onverharde wegen brengt ons naar sas 9 waar we het kanaal oversteken en zo terug laats geraken. Over rustige wegen geraakt U terug naar de startplaats.
Mosselgoren, een natuurmozaïek
Het gebied bestaat uit een mozaïek van droge loofbossen, elzenbroekbossen, rietlanden, vochtige hooilanden en poelen. Veel dieren voelen zich hier dan ook thuis. Verschillende spechtensoorten maar ook buizerd en havik vinden in het loofbos en het aangrenzende elzenbroek een geschikte broedplaats. In de winter zijn het vooral de grote groepen sijzen die zich te goed doen aan de overvloedige elzenzaadjes. Vanuit de rietvelden klinkt in de zomer de roep van onder andere kleine karekiet, rietgors en waterral. In de hooilanden fladderen verschillende vlinders tussen de hooilandplanten zoals ratelaar, pinksterbloem en brede orchis.
De waterlopen en poelen in de Mosselgoren hebben een goede waterkwaliteit. Getuige hiervan zijn de groeiplaatsen van kikkerbeet, drijvend fonteinkruid en waterviolier. Bijna het ganse jaar kan je hier de blauwe schicht van de ijsvogel tegenkomen en met wat geluk zie je hier soms zonnende ringslangen.
Neerhelst-De Botten
Neerhelst-De Botten bestaat uit een zeer mooi afwisselend landschap met hooilandjes, knotwilgenrijen en houtkanten. Kalkhoudend Maaswater sijpelt hier uit het kanaal en welt in de hooilandjes op. Deze heel bijzondere toestand zorgt voor een zeer rijke flora, met onder andere breedbladige orchis als één van de pareltjes. Een poel, die met steun van de stad Geel werd gereinigd, wordt nu bevolkt door honderden stekelbaarsjes die een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op de ijsvogel. Ook de kleine egelskop heeft er nu wortel geschoten..

Omdat deze wandelingen op een zaterdag vallen krijg je op je FALOS wandelkaart een dubbele stempel.  Vraag ernaar bij aankomst